This form is currently in testing mode.

If you are the form owner and happy with the result, you can put this form into production by upgrading your account here.

If you are a visitor, don't fill out this form!Formularz zgłoszeniowy

Formularz służy jedynie celom organizacyjnym. Informacje przesyłane przez zgłaszającego NIE będą udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane przez innych w celach marketingowych. Z zainteresowanymi osobami będziemy kontaktować się w celu potwierdzenia telefonicznie lub mailowo.

* Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. (2x50 min)

Proszę wskazać kiedy NIE może Pan/i uczestniczyć w zajęciach w poszczególne dni tygodnia.
Standardowo zajęcia odbywaja się w godzinach popołudniowo-wieczornych.
Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję wskazując z wciśniętym klawiszem Ctrl


** W ramach promocji dla polecających